Tlačová správa

Všetko čo ste chceli o štrajku učiteľov vedieť
Iniciatívy na podporu vzdelania už nájdete všetky na jednom mieste.

Trnava, 2. februára 2016 – Iniciatívy učiteľov, rodičov aj podporovateľov kvalitnejšieho školstva môžete od februára nájsť sústredené na stránke www.spolocnezavzdelanie.sk. Na stránke sú tiež dostupné odkazy na facebookové skupiny a iniciatívy, ktoré sa tejto tematike venujú.


„Našim cieľom je poskytnúť všetkým občanom Slovenska miesto, na ktorom budú sústredené informácie, aktivity, iniciatívy, ktoré pomôžu občanovi v orientácii a vytvoreniu si názoru na tému súčasnej situácie v školstve,“ hovorí Katarína Mikle, spoluautorka stránky.

Na portáli je dostupný aj kontaktný formulár „Upozornite nás na iniciatívu“, prostredníctvom ktorého sa na stránku môžu prihlásiť ďalšie iniciatívy, ktoré sa témou súčasnej situácie v slovenskom školstve zaoberajú.

„ Sme rodičia a nie je nám ľahostajné to, ako sa naše deti budú vzdelávať, v akom vzdelávacom prostredí budú vyrastať a nie je nám ľahostajné ani to, kto ich bude vzdelávať. Rozhodujúcim impulzom pre vznik stránky bolo odmietavé stanovisko predstaviteľov vlády, ktoré vnímame ako dehonestáciu učiteľského stavu. Veríme, že zdravý rozum a záujem rodičov o kvalitu vzdelania detí majú stále svoju váhu,“ dodáva Katarína Mikle.

Stránka je čisto občianskou iniciatívou. Jej autormi a prevádzkovateľmi stránky sú Katarína Mikle a Patrik Balint.

Kontakt: Katarína Mikle,  0902 940 240